93 805 4210 info@ceanoia.cat

Gestió administrativa

Contractes

Z
Z
Z

Ajuts i subvencions

Consell Català de l'Esport

Resolució de concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència com a conseqüència de la COVID-19 a causa de l’ajornament o suspensió de competicions esportives d’àmbit català durant l’any 2021

Consell Català de l'Esport

Resolució definitiva de concessió de subvencions per al Consell Esportiu de l’Anoia per al curs 2017-18.

Consell Català de l'Esport

Resolució definitiva de concessió de subvencions per al Consell Esportiu de l’Anoia per al curs 2018-19.

Consell Català de l'Esport

Resolució definitiva de concessió de subvencions per al Consell Esportiu de l’Anoia per al curs 2019-20.