93 805 4210 info@ceanoia.cat

Gestió econòmica i pressupostària

Memòria d’activitats 2016-17

Curs 2016-17

Clica l’icona per accedir a la memòria de la temporada i conèixer tota la nostra activitat.

Pressupost del curs 2016-17

En aquesta pàgina mostrem els ingressos i despeses de la temporada esportiva.

Ingressos:

276.250,00€

Despeses:

276.250,00€

Curs 2016-17

Clica l’icona per accedir al detall del presupost de la temporada.

Comptes anuals 2016-17

Balanç de situació

Clica l’icona per accedir al Balanç de situació 2015/16 – 2016/17

Compte de resultats

Clica l’icona per accedir al compte de resultats 2015/16 – 2016/17

Estat patrimoni net

Clica l’icona per accedir a l’estat de canvis en el patrimoni net 2015/16 – 2016/17