93 805 4210 info@ceanoia.cat

Gestió econòmica i pressupostària

Memòria d’activitats 2020-21

Curs 2020-21

Clica l’icona per accedir a la memòria de la temporada i conèixer tota la nostra activitat.

Pressupost del curs 2020-21

En aquesta pàgina mostrem els ingressos i despeses de la temporada esportiva.

Ingressos:

282.800,28€

Despeses:

282.800,28€

Curs 2020-21

Clica l’icona per accedir al detall del presupost de la temporada.

Comptes anuals 2020-21

Balanç de situació

Clica l’icona per accedir al Balanç de situació 2019/20 – 2020/21

Compte de resultats

Clica l’icona per accedir al compte de resultats 2019/20 – 2020/21

Estat patrimoni net

Clica l’icona per accedir a l’estat de canvis en el patrimoni net 2019/20 – 2020/21