93 805 4210 info@ceanoia.cat

Gestió econòmica i pressupostària

Memòria d’activitats 2019-20

Curs 2019-20

Clica l’icona per accedir a la memòria de la temporada i conèixer tota la nostra activitat.

Pressupost del curs 2019-20

En aquesta pàgina mostrem els ingressos i despeses de la temporada esportiva.

Ingressos:

319.000,00€

Despeses:

319.000,00€

Curs 2019-20

Clica l’icona per accedir al detall del presupost de la temporada.

Comptes anuals 2019-20

Balanç de situació

Clica l’icona per accedir al Balanç de situació 2018/19 – 2019/20

Compte de resultats

Clica l’icona per accedir al compte de resultats 2018/19 – 2019/20

Estat patrimoni net

Clica l’icona per accedir a l’estat de canvis en el patrimoni net 2018/19 – 2019/20