93 805 4210 info@ceanoia.cat

Informació institucional i organitzativa

Missió

La nostra raó de ser és el foment, la promoció i l’organització de l’activitat física i l’esport en edat escolar a la comarca de l’Anoia, amb les vessants educatives, recreatives i competitives, comptant amb un alt nivell tècnic i humà.

Visió

La nostra visió és ser un referent esportiu a la comarca de l’Anoia:

  • Per als centres educatius, entitats i municipis.
  • Per als professionals del sector.
  • Per als nens/es i nois/es de la nostra comarca.

Els nostres valors

Z

Educació a través de l'esport

Utilització de l’esport com un mitjà per a educar persones de totes les edats.

Z

Treball en equip

Capacitat de generar sinèrgies comunes entre diferents àmbits i agents.

Z

Compromís professional amb l'entitat

Entitat integrada per professionals compromesos i esperit corporatiu i cooperatiu.

Z

Gestió del coneixement

Entitat orientada a generar, compartir i difondre el propi coneixement esportiu.

Normativa

Decret 267/1990

Decret de regulació dels Consells Esportius

Decret 1/2000

Decret legislatiu text únic de la Llei de l’Esport

Decret 58/2010

De les entitats esportives de Catalunya

Decret 55/2012

Modificació de les entitats esportives de Catalunya

Decret 20/2019

Reestructuració del Departament de la Presidència

Decret Llei 20/2020

Mesures esportives a conseqüència estat d’alarma COVID 19

i
i

Organigrama

Assemblea General

Comissió Directiva

Secretària Tècnica

Patrícia Illa Borge

Àrea Esportiva

Xavier Borràs Gonzàlez

Alexey Domènech Cano

David Roda Cesari

Àrea Administrativa

Anna Mas Carol

Irene Enrique Enriquez

Montse Sandoval

JEEA

PCEE

Gestió Esportiva

Formació

Plans de promoció

Campionats de Lleure

Trobades Esportives Comarcals

Hàbits Saludables

Material de préstec

Activitats puntuals

Cens d’Entitats CE Anoia

Relació entitats

Actes de les assemblees

i

Assemblea ordinària

08.10.2020